Arte para crianzas

Arte para crianzas

Pequeartistas
Arte e Idioma (inglés, francés e alemán con Lorca Institute)
Teatro e Inglés (con Lorca Institute)
Arte para familias

Read More

Arte para adultos

Arte para adultos

Debuxo e pintura
Idea, concepto e proceso da creación (arte)
Almorzo Literario
Club de creación literaria en idioma (inglés, francés e alemán, con Lorca Institute)
Teatro en Inglés (con Lorca Institute)

Read More

Exposicións e eventos

Exposicións e eventos

Exposicións
Obradoiros cos artistas
Charlas
Presentacións de proxectos e libros de autor
Fanzines

Read More