IDEA, CONCEPTO E PROCESO DA CREACIÓN (arte)

Horario.- xoves: 19:00 a 21:00
venres: 18:00 a 20:00

Descrición.- O curso de idea, concepto e proceso da creación segue unha didáctica semellante á utilizada nas facultades de Belas Artes. Porén, non é preciso ter coñecementos previos, debido a que son grupos reducidos, o que permite que as clases teñan unha atención personalizadas.

Durante as clases aprenderanse diferentes técnicas: pintura, debuxo, gravado, performance, escultura, collage… segundo o proxecto escollido por cada alumnx ou polo interese de cadaquén. Practicarase coa liña seguida polas artistas que expoñan no centro a un tempo que se busca unha linguaxe propia. Faise especial insistencia no proceso creativo, desde a idea ao seu desenvolvemento, ata chegar ao resultado e incluso ás opcións expositivas.

Este obradoiro inclúe a posibilidade de participar, unha vez ao mes, nas sesións de debuxo ao natural e de experimentación coa cor. Tamén nas master class que impartirán algunhas das artistas que expoñan en Aire centro de Arte.

Prezo.- 55€/mes con material incluído

 

DEBUXO E PINTURA

Horario.- martes: 11:30 a 13:30
xoves: 11:30 a 13:30

Descrición.- Os obradoiros de debuxo e pintura céntranse na aprendizaxe e profundización de distintas técnicas: grafito, tinta chinesa, acuarela, óleo, bolígrafo, pastel… Vai dirixido a un público que queira aprender conceptos como perspectiva, encadre, composición, texturas, sombreado, teoría da cor… desde 0 ou que teña xa nocións pero queira desenvolver máis os seus coñecementos.

Prezo.- 55€/mes con material incluído

ALMORZO LITERARIO

Horario.- sábados: 9:30 a 11:30

Descrición.- Cada sábado, acompañadas dun almorzo caseiro, falaremos de libros e lecturas e, sobre todo, escribiremos historias. Durante a xornada aprenderemos a usar as ferramentas narrativas: uso do tempo, espazo, personaxes, narradores, trama… Profundaremos no estilo propio e probamos novas fórmulas, compartiremos o escrito en voz alta, aprendemos a facer críticas construtivas, a aceptar a que nos caen e a corrixir os textos que escribimos. Todo isto acompañado de lecturas de autoras que reflictan cada tema tratado.

Prezo.- 40€/mes con material incluído

 

 

CLUB DE CREACIÓN LITERARIA EN IDIOMAS (inglés, francés, alemán) con Lorca Institute

Horario.- inglés: 1º sábado de cada mes, de 11:30 a 13:30
francés: 2º sábado de cada mes
, de 11:30 a 13:30
alemán: 3º sábado de cada mes
, de 11:30 a 13:30

Descrición.- O club de creación literaria é máis que un club de lectura. Unha vez ao mes, escollerase a lectura en cada unha das linguas propostas (inglés, francés e alemán). A partir dese texto, as persoas participantes non só comentarán a lectura, senón que construirán un texto segundo o estilo, xénero ou tema tratada pola autora lida, no idioma do texto, por iso é preciso ter coñecemento previos da lingua escollida. Cada sesión estará dirixida por unha profesora da escola de idiomas Lorca Institute:

As xornadas son independentes, é dicir podes vir só un mes, a varias linguas ou escoller o mes segundo a proposta literaria.

Prezo.- 20€/mes con material incluído

 

TEATRO E INGLÉS con Lorca Institute

Horario.- 2º e 4º sábado de cada mes, de 11:30 a 13:30

Descrición.- As clases permitirannos traballar a desinhibición e o medo escénico, tanto á hora de falar inglés como á hora de actuar. O obxectivo sempre será soltarse, divertirse, aprender, interactuar e comunicarse.

Tamén traballaremos as principais ferramentas do actor que son o corpo, a voz e a mente, ademais da escoita, a aceptación, a imaxinación, a espontaneidade e a atención como puntos de partida.

Descubriremos numerosos métodos e técnicas, como os métodos de Keith Johnstone e de Jersy Grotowsky entre outros, usaremos xogos para actores e non actores de Agosto Boal e ao final presentaremos un pequeno monólogo usando, por exemplo, textos de cancións en inglés.

O idioma empregado será principalmente o inglés pero sempre tendo en conta que o importante é comunicarse e transmitir.

O obradoiro está dirixido por Minke Lap, licenciada en Arte Dramático, traballou  como profesora, actriz e directora e actualmente imparte clases de teatro en inglés e alemán. Actualmente é docente na academia de idiomas Lorca Institute.

Prezo.- 45€/mes