IDEA, CONCEPTO E PROCESO DA CREACIÓN (arte)

Horario.- xoves: 19:00 a 21:00
venres: 18:00 a 20:00

Descrición.- O curso de idea, concepto e proceso da creación segue unha didáctica semellante á utilizada nas facultades de Belas Artes. Porén, non é preciso ter coñecementos previos, debido a que son grupos reducidos, o que permite que as clases teñan unha atención personalizadas.

Durante as clases aprenderanse diferentes técnicas: pintura, debuxo, gravado, performance, escultura, collage… segundo o proxecto escollido por cada alumnx ou polo interese de cadaquén. Practicarase coa liña seguida polas artistas que expoñan no centro a un tempo que se busca unha linguaxe propia. Faise especial insistencia no proceso creativo, desde a idea ao seu desenvolvemento, ata chegar ao resultado e incluso ás opcións expositivas.

Este obradoiro inclúe a posibilidade de participar, unha vez ao mes, nas sesións de debuxo ao natural e de experimentación coa cor. Tamén nas master class que impartirán algunhas das artistas que expoñan en Aire centro de Arte.

Prezo.- 55€/mes con material incluído

DEBUXO E PINTURA

Horario.- martes: 11:30 a 13:30
xoves: 11:30 a 13:30

Descrición.- Os obradoiros de debuxo e pintura céntranse na aprendizaxe e profundización de distintas técnicas: grafito, tinta chinesa, acuarela, óleo, bolígrafo, pastel… Vai dirixido a un público que queira aprender conceptos como perspectiva, encadre, composición, texturas, sombreado, teoría da cor… desde 0 ou que teña xa nocións pero queira desenvolver máis os seus coñecementos.

Prezo.- 55€/mes con material incluído